Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

duha hlavní
syn. duha primární – duha vytvořená lomem a jedním vnitřním odrazem světla na dešťových kapkách. Spektrum velikosti kapek určuje, které barvy jsou zastoupeny a jak široký pruh zaujímají. Vždy je však fialová barva na vnitřní (úhlový poloměr oblouku 40°) a červená na vnější (úhlový poloměr oblouku 42°) straně duhového oblouku.
angl: primary rainbow slov: hlavná dúha něm: Hauptregenbogen m rus: основная радуга, первая радуга fr: arc primaire m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: