Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

typy vzduchových hmot
angl: air masses types slov: typy vzduchových hmôt něm: Luftmassentypen m/pl rus: типы воздушных масс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: