Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

typy vzduchových hmot
angl: air masses types; slov: typy vzduchových hmôt; něm: Luftmassentypen m/pl; rus: типы воздушных масс  1993-a1
podpořila:
spolupracují: