Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anemoskop
zast. označení pro větrnou korouhev.
Termín zavedl it. astronom a matematik E. Danti (1536-1586) v lat. podobě anemoscopium jako označení přístroje, který vynalezl. Skládá se z řec. ἄνεμος [anemos] „vítr“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“.
angl: anemoscope; slov: anemoskop; něm: Windanzeigegerät n, Anemoskop n; fr: anémoscope m; rus: анемоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: