Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemoskop
zast. označení pro větrnou korouhev.
Termín zavedl it. astronom a matematik E. Danti (1536-1586) v lat. podobě anemoscopium jako označení přístroje, který vynalezl. Skládá se z řec. ἄνεμος [anemos] „vítr“ a σκοπεῖν [skopein] „pozorovat, zkoumat“.
angl: anemoscope slov: anemoskop něm: Windanzeigegerät n, Anemoskop n fr: anémoscope m rus: анемоскоп  1993-a3
podpořila:
spolupracují: