Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima aridní
1. v Köppenově klasifikaci klimatu syn. pro suché klima;
2. obecně klima s velkou ariditou klimatu. Malé úhrny srážek a velký potenciální výpar neumožňují vytváření pravidelných vodních toků ani dostatečný růst vegetace. Viz též klasifikace klimatu Thornthwaiteova, klasifikace klimatu geomorfologická.
angl: arid climate slov: aridná klíma něm: arides Klima n rus: аридный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: