Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sloup světelný
angl: light pillar; slov: svetelný stĺp; něm: Lichtsäule f; rus: световой столб  1993-a1
podpořila:
spolupracují: