Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spirála Ekmanova
angl: Ekman spiral slov: Ekmanova špirála rus: спираль Экмана něm: Ekmanspirale f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: