Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spirála Ekmanova
angl: Ekman spiral slov: Ekmanova špirála něm: Ekmanspirale f rus: спираль Экмана  1993-a1
podpořila:
spolupracují: