Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Richardsonovo
syn. parametr Richardsonův – bezrozměrné číslo představující kvantitativní míru vertikální instability atmosféry z termického i dynamického hlediska. Používá se zejména ve fyzice mezní vrstvy atmosféry a v letecké meteorologii v souvislosti s podmínkami pro vznik a vývoj konvekce a turbulence. Richardsonovo číslo můžeme vyjádřit v gradientovém tvaru, nebo ve tvaru pro tok. Viz též parametr stabilitní, klasifikace stabilitní.
angl: Richardson number slov: Richardsonovo číslo něm: Richardson-Zahl f fr: nombre de Richardson m rus: число Ричардсона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: