Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlha pobřežní
podle S. P. Chromova advekční mlha, která se tvoří v mořském vzduchu postupujícím z teplého moře nad chladnou pevninu, často daleko do vnitrozemí. Bývá spojena se silným větrem a má značný vert. rozsah. Někteří autoři rozšiřují význam pojmu pobřežní mlha na všechny mlhy vznikající v pobřežních oblastech následkem teplotních rozdílů mezi mořem a pevninou i na mořské mlhy pronikající nad pevninu. Viz též garua.
angl: coastal fog slov: pobrežná hmla něm: Küstennebel m rus: береговой туман  1993-a2
podpořila:
spolupracují: