Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

barometrie
Termín pochází z řec. βάρoς [baros] „tíha, váha“ (srov. bar) a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: barometry; slov: barometria; něm: Barometrie f, Luftdruckmessung f; fr: baromètrie f; rus: барометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: