Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice lesa klimatická
hranice, za níž klimatické podmínky vylučují existenci zapojeného lesa. Na klimatickou hranici lesa mají z klimatických podmínek rozhodující vliv zejména teplotní poměry ve vegetačním období. Např. na sev. polokouli polární hranice lesa odpovídá červencové izotermě 10 °C. Z dalších podmínek je významný vítr, který mnohde určuje horní hranici lesa. V suchých oblastech je klimatická hranice lesa podmíněna zejména množstvím srážek a vlhkostí vzduchu.
angl: climatic forest line slov: klimatická hranica lesa něm: klimatische Waldgrenze f rus: климатическая граница леса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: