Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

smršť
hovorové označení pro prudké a krátkodobé zesílení větru provázené ničivými účinky. Někdy se nesprávně zaměňuje za trombu.
Výraz pochází z rus. смерч [smerč] téhož významu.
slov: smršť; něm: Windhose f; rus: смерч  1993-a1
podpořila:
spolupracují: