Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstva oblačná
atm. vrstva, v níž dochází k vývoji oblaků, které pokrývají značnou část oblohy a mají spodní základny přibližně ve stejné výšce.
angl: cloud layer slov: oblačná vrstva něm: Wolkenschicht f rus: облачный слой  1993-a2
podpořila:
spolupracují: