Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fytobioklimatologie
syn. bioklimatologie rostlin, fytoklimatologie – část bioklimatologie zabývající se vztahy mezi klimatem a rostlinnou složkou biosféry.
angl: phytobioclimatology slov: fytobioklimatológia rus: фитобиоклиматология něm: Phytoklimatologie f fr: bioclimatologie végétale f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: