Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombrogram
záznam ombrografu.
angl: pluviogram slov: ombrogram něm: Ombrogramm n rus: плювиограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: