Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ombrogram
záznam ombrografu.
Termín vznikl odvozením od termínu ombrograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z řec. ὄμβρος [ombros] „dešťová přeháňka, příval“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“.
angl: pluviogram; slov: ombrogram; něm: Ombrogramm n; rus: плювиограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: