Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ombrogram
záznam ombrografu.
angl: pluviogram slov: ombrogram rus: плювиограмма něm: Ombrogramm n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: