Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie synoptická
část dynamické klimatologie zabývající se cirkulačními podmínkami geneze klimatu. Klima se vysvětluje zejména četnostmi synoptických typů a jejich povětrnostními projevy v daných oblastech. Základem synopticko-klimatologického zpracování jsou typizace povětrnostních situací. Vypočítané klimatické charakteristiky typů povětrnostních situací se také využívají v předpovědní praxi.
angl: synoptic climatology slov: synoptická klimatológia rus: синоптическая климатология něm: synoptische Klimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: