Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fytoklimatologie
angl: phytoclimatology slov: fytoklimatológia rus: фитоклиматология něm: Phytoklimatologie f fr: phytoclimatologie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: