Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fytoklimatologie
Termín se skládá z řec. φυτόν [fyton] „rostlina“ a slova klimatologie.
angl: phytoclimatology slov: fytoklimatológia něm: Phytoklimatologie f fr: phytoclimatologie f rus: фитоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: