Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa meteorologická
mapa podávající meteorologické informace. Nejrozšířenějšími meteorologickými mapami jsou mapy synoptické a klimatologické.
angl: meteorological chart; slov: meteorologická mapa; něm: meteorologische Karte f; rus: метеорологическая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: