Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa meteorologická
mapa podávající meteorologické informace. Nejrozšířenějšími meteorologickými mapami jsou mapy synoptické a klimatologické.
angl: meteorological chart slov: meteorologická mapa něm: meteorologische Karte f rus: метеорологическая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: