Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona postupující
syn. anticyklona putující – anticyklona, která se pohybuje ve směru řídícího proudění. Postupující anticyklona je zpravidla termicky asymetrická a vytváří se většinou za poslední cyklonou ze série cyklon polární fronty. Má tendenci směřovat do nižších zeměp. šířek, v nichž dochází k její stabilizaci, přičemž se postupně mění z nízké na vysokou a termicky symetrickou (teplou) anticyklonu. Postupující anticyklona se vytváří i mezi jednotlivými cyklonami ze série cyklon; v tom případě však zůstává většinou termicky asymetrická.
angl: migratory anticyclone slov: postupujúca anticyklóna něm: sich verlagernde Antizyklone f rus: подвижный антициклон fr: anticyclone migratoire m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: