Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj blesku hlavní
v české elektrotechnické literatuře označení pro el. výboj o vysoké proudové intenzitě, opticky se projevující vysokou svítivosti, jenž je způsoben neutralizací kladných a záporných nábojů při interakci vůdčího výboje se zemí nebo s oblakem opačné polarity. Obvykle se realizuje jako zpětný výboj. Podle typických parametrů proudu blesku se řeší a dimenzuje technická ochrana elektrických zařízení před účinky blesků. Viz též hromosvod.
angl: main stroke; slov: hlavný výboj blesku; něm: Hauptentladung eines Blitzes f; rus: главный разряд молнии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: