Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku hlavní
výboj o vysoké proudové intenzitě a vysoké svítivosti, způsobený neutralizací kladných a záporných nábojů při el. spojení vůdčího výboje blesku se zemí nebo s oblakem. Podle parametrů hlavního výboje blesku se řeší problémy ochrany před bleskem. Viz též výboj blesku zpětný, zařízení hromosvodné.
angl: main stroke slov: hlavný výboj blesku rus: главный разряд молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: