Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doby roční fenologické
období roku vymezená etapami vývoje přírody. Fenologické roční doby jsou odděleny významnými fenologickými fázemi.
angl: phenological seasons slov: fenologické ročné doby něm: phänologische Jahreszeiten f/pl fr: stade phénologique f rus: фенологические сезоны  1993-a1
podpořila:
spolupracují: