Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

solarimetr
někdy používané nevhodné označení pro pyranometr.
Termín se skládá z lat. solaris „sluneční“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: pyranometer, solarimeter; slov: solarimeter; něm: Solarimeter n; rus: соляриметр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: