Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

manometr
přístroj určený k měření rozdílu tlaku buď mezi dvěma uzavřenými prostory, nebo uzavřeným prostorem a okolní atmosférou. Jako manometr může sloužit po malých konstrukčních úpravách tlakoměr.
Termín pochází z franc. manomètre, složeného z řec. μανός [manos] „řídký, volný“ a μέτρον [metron] „míra, meřidlo“.
angl: manometer; slov: manometer; něm: Manometer n; rus: манометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: