Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

manometr
přístroj určený k měření rozdílu tlaku buď mezi dvěma uzavřenými prostory, nebo uzavřeným prostorem a okolní atmosférou. Jako manometr může sloužit po malých konstrukčních úpravách tlakoměr.
angl: manometer slov: manometer něm: Manometer n rus: манометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: