Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohélie
čára spojující místa se stejným trváním slunečního svitu za určité období (den, měsíc, rok apod.).
angl: isohel, isoheliopleth slov: izohélia něm: Isohelie f rus: изогелa, изогелия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: