Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

přístroj meteorologický
přístroj k měření kvantit. údaje (zpravidla přímo ve fyz. jednotkách) o jednom, popř. několika meteorologických prvcích nebo jevech nebo pro zjištění výskytu či zaměření polohy meteorologického jevu.
angl: meteorological instrument slov: meteorologický prístroj rus: метеорологический прибор něm: meteorologisches Gerät n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: