Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mezosféra
část atmosféry Země ležící zhruba mezi 50 až 80 km výšky, tj. mezi stratopauzou a mezopauzou. Teplota vzduchu v této vrstvě atmosféry s výškou klesá a v blízkosti horní hranice mesosféra dosahuje ve vysokých zeměp. šířkách v létě hodnot –80 až –90 °C, v zimě asi –40 až –50 °C. Podle přímých měření je proudění vzduchu v mezosféře značně proměnlivé. V blízkosti mezopauzy pozorujeme někdy v létě noční svítící oblaky.
angl: mesosphere slov: mezosféra rus: мезосфера něm: Mesosphäre f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: