Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

antipleión
Termín se skládá z řec. ἀντί [anti] „proti“ a slova pleión.
angl: antipleion slov: antipleión něm: Antipleion f fr: antipléion m rus: антиплейон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: