Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klasifikace srážek
dělení atm. srážek podle struktury, velikosti a původu srážkových elementů. Podle původu se rozlišují srážky padající a usazené, podle skupenství srážky tuhé a kapalné. Další dělení na srážky trvalé a přeháňky vyjadřuje rozdíl v době trvání srážek a časové proměnlivosti intenzity srážek. Zvláštní klasifikaci mají tvary ledových krystalků.
angl: classification of the precipitation slov: klasifikácia zrážok něm: Niederschlagsklassifikation f rus: классификация осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: