Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

náboj bouřkového oblaku
horní část bouřkového oblaku nese převážně kladné náboje, zatímco dolní část náboje záporné. Tímto prostorovým rozdělením náboje je vytvořena hlavní el. struktura bouřkového oblaku, který se chová jako vert. el. dipól. Střed kladně nabitého pólu obvykle leží v oblasti izotermy –20 °C, střed záporně nabitého pólu je umístěn poněkud nad nulovou izotermou. Hodnota těchto nábojů odpovídá řádově několika stovkám coulombů. Kromě hlavního dipólu může vzniknout při základně oblaku menší centrum kladných nábojů. Viz též moment dipólu bouřkového oblaku.
angl: thunderstorm cloud charge; slov: náboj búrkového oblaku; něm: Ladung einer Gewitterwolke f; rus: разряд грозового облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: