Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blýskavice
blesky, při nichž není slyšet hřmění, zpravidla při velmi vzdálených nočních bouřkách. V závislosti na meteorologických podmínkách, terénu a okolním světelném znečištění oblohy lze blýskavici pozorovat při vzdálenosti bouřek, které blýskavici způsobují, do cca 200 km i více.
Termín je odvozen od slovesa blýskat se, viz blesk.
angl: heat lightning; slov: blýskavica; něm: Wetterleuchten n; fr: éclair de chaleur m, éclair lointain m; rus: зарница  1993-a2
podpořila:
spolupracují: