Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážkoměr
syn. hyetometr, zast. dešťoměr – přístroj pro měření úhrnu srážek, tj. výšky sloupce srážkové vody, který by se vytvořil na vodorovném nepropustném povrchu, pokud by nedocházelo k výparu a voda neodtékala. V ČHMÚ se užívají převážně srážkoměry se záchytnou plochou 500 cm2 instalované tak, aby byla výška záchytné plochy 1 m nad terénem, popř. nad sněhovou pokrývkou. Ve vyšších a horských polohách mohou být srážkoměry pro zimní období vybaveny výškově stavitelným stojanem, popřípadě trvale umístěny na přístrojové rampě. V horských oblastech může být srážkoměr vybaven Tretjakovovým ochranným límcem pro zajištění lepší činnosti srážkoměru (snížení rychlosti proudění v okolí záchytné plochy srážkoměru). Viz též měření srážek, ochrana srážkoměru.
angl: precipitation gauge, rain gauge slov: zrážkomer rus: осадкомер něm: Niederschlagsmesser m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: