Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

informace meteorologická režimová
angl: non real-time meteorological information; slov: režimová meteorologická informácia; rus: режимная метеорологическая информация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: