Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

den mrazový
mezinárodně standardizovaný charakteristický den, v němž minimální teplota vzduchu klesla pod 0,0 °C, takže se alespoň část dne vyskytl mráz. Podmnožinou mrazových dní jsou ledové, případně arktické dny.
angl: frost day; slov: mrazový deň; něm: Frosttag m; fr: jour de gelée m, jour de gel m; rus: день с морозом  1993-a3
podpořila:
spolupracují: