Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trubice Torricelliho
původní název rtuťového tlakoměru, související s tzv. Torricelliho pokusem (1643).
angl: Torricelli tube; slov: Torricelliho trubica; něm: Torricelli-Rohr n; rus: трубка Торричелли  1993-a1
podpořila:
spolupracují: