Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

BUFR
binární univerzální formát pro reprezentaci met. dat. Zpráva v kódu BUFR obsahuje kromě požadovaných dat, metadat a dalších informací také jejich přesný popis pomocí deskriptorů. To umožňuje použití kódu BUFR pro jakýkoliv typ dat, pro který jsou definované příslušné deskriptory. Binární formát a komprese dovolují redukci objemu dat.
Označení vzniklo jako zkratka angl. Binary Universal Form for the Representation of meteorological data.
angl: BUFR slov: BUFR něm: BUFR fr: table BUFR f, forme universelle de représentation binaire des données météorologiques f rus: БУФР  2014
podpořila:
spolupracují: