Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pachy
čichové počitky vyvolané přítomností jedné nebo více těkavých příměsí v atmosféře, obvykle v nízkých koncentracích, nicméně převyšujících práh citlivosti čichového ústrojí. Příjemné pachy jsou označovány jako vůně, nepříjemné pachy jako zápachy.
angl: odours; slov: pachy; něm: Gerüche m; rus: запахи  1993-a2
podpořila:
spolupracují: