Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

příměs pasivní
vžité označení pro plynné látky, které jsou do atmosféry emitovány přírodními nebo antropogenními procesy a nemají vůči okolnímu vzduchu převýšení svého energetického (tepelného) obsahu, což znamená, že nepodléhají přímo působení archimédovských vztlakových sil. Viz též příměs aktivní.
angl: passive pollutant slov: pasívna prímes něm: passive Beimengung f rus: пассивная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: