Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo anomální slyšitelnosti
oblast slyšitelnosti intenzivního zvuku, např. exploze, ve velké vzdálenosti od zdroje zvuku, zpravidla za pásmem ticha. Výskyt tohoto jevu je spojen s lomem zvuku a změnou směru šíření zvukové vlny, obvykle na výškových inverzích teploty vzduchu. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
angl: zone of anomalous audibility; slov: pásmo anomálnej počuteľnosti; něm: Zone der anomalen Hörbarkeit f; rus: зона аномальной слышимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: