Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásmo anomální slyšitelnosti
oblast slyšitelnosti intenzivního zvuku, např. exploze, ve velké vzdálenosti od zdroje zvuku, zpravidla za pásmem ticha. Výskyt tohoto jevu je spojen s lomem zvuku a změnou směru šíření zvukové vlny, obvykle na výškových inverzích teploty vzduchu. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
angl: zone of anomalous audibility slov: pásmo anomálnej počuteľnosti něm: Zone der anomalen Hörbarkeit f rus: зона аномальной слышимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: