Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

velopauza
název pro vrstvu stratosféry ve výškách kolem 20 km a zeměp. š. přibližně od 20° do 60°. V této vrstvě probíhá v létě přechod od převládajícího záp. proudění v troposféře a spodní stratosféře k proudění východnímu ve vyšších vrstvách stratosféry. Název velopauza se používá hlavně v rus. odb. literatuře.
angl: velopause; slov: velopauza; něm: Velopause f; rus: велопауза  1993-a2
podpořila:
spolupracují: