Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

období dešťů
syn. doba dešťů – klimatická sezona, během níž spadne převážná část roč. úhrnu srážek. Střídání období dešťů v létě dané polokoule a období sucha je typické pro klima savany a pro oblasti s monzunovým klimatem, které bývá označováno i jako monzunové období. Naopak pro středomořské klima je typický výskyt období dešťů v zimě.
angl: rainy season; slov: obdobie dažďov; něm: Regenzeit f; rus: сезон дождей  1993-a3
podpořila:
spolupracují: