Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čára firnová
syn. čára rovnováhy – myšlená čára na povrchu ledovce nebo firnového pole, která odděluje zónu akumulace sněhu, tj. oblast přírůstku sněhu a ledu, od zóny ablace, v níž nastává úbytek ledovce nebo firnoviště. Dlouhodobé změny polohy firnové čáry jsou příznakem kolísání klimatu nebo klimatických změn.
angl: firn line slov: firnová čiara něm: Firngrenze f fr: limite de neiges éternelles f rus: фирновая линия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: