Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

topografie fronty
kartografické znázornění prostorové struktury atmosférické fronty nebo frontálního systému. Spočívá v tom, že na geogr. mapě jsou zakresleny polohy frontálních čar na zemském povrchu a ve standardních izobarických hladinách, popř. ve výškových hladinách v celém vert. rozsahu fronty, které jsou zjištěny z přízemní synoptické mapy a z map barické topografie z téhož synoptického termínu. Lze použít i výstupy z numerických předpovědních modelů.
angl: frontal topography, topography of front slov: topografia frontu něm: Topographie der Front f rus: топография фронта  1993-a3
podpořila:
spolupracují: