Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plískanice
obecné označení pro počasí nepříznivé pro pobyt venku, vyznačující se padáním sněhu s deštěm, často za silnějšího nárazovitého větru. Nemá charakter odborného termínu.
Slovo vzniklo jako zvukomalebné označení, připomínající pleskání dešťových kapek.
angl: sleet; slov: čľapkanica; něm: Schlackerwetter n, Matschwetter n; rus: мокрый снег, слякоть  1993-a2
podpořila:
spolupracují: