Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izofena
čára spojující místa se stejným datem výskytu určitého sezonního jevu v životě rostlin nebo zvířat, tj. fenologické fáze.
angl: isophane, isophene slov: izofena něm: Isophane f rus: изофена  1993-a2
podpořila:
spolupracují: