Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

verifikace meteorologické předpovědi
srovnání výsledků meteorologické předpovědi s odpovídajícím meteorologickým měřením nebo pozorováním. Verifikace se vždy opírá o statistické zpracování odchylek prognostických hodnot meteorologických prvků od příslušných hodnot diagnostických. Pro různé typy předpovědí a různé veličiny je k dispozici celý soubor verifikačních metod. Výsledky verifikace slouží k posouzení úspěšnosti předpovědi a jsou určeny jak uživatelům předpovědí tak pracovníkům, kteří vyvíjejí a zlepšují algoritmus předpovědi.
Při verifikaci předpovědi meteorologických prvků s velkou prostorovou variabilitou (např. úhrnů srážek) může u tradičních metod nastávat efekt označovaný jako dvojitý trest (angl. double penalty), kdy i malá nepřesnost v lokalizaci jevu způsobí vyhodnocení předpovědi jako chybné jak v místě, kde jev nastal, tak i v místě, kde byl předpovídán. Rostoucí horizontální rozlišení modelů numerické předpovědi počasí tento efekt zesiluje, protože předpověď sice může lépe vystihnout detailní strukturu pole určitého meteorologického prvku (např. konvektivních srážek), avšak vzhledem k chaotické povaze atmosféry není možné očekávat absolutně přesnou lokalizaci jednotlivých elementů této struktury. Z tohoto důvodu byly vyvinuty verifikační metody odstraňující požadavek na přímou shodu prognostických a diagnostických polí v jednotlivých uzlových bodech. Mezi tyto metody patří zejména prostorová verifikace a objektově orientovaná verifikace meteorologické předpovědi.
 
angl: forecast verification něm: Prognoseüberprüfung rus: проверка прогнозов  2019
podpořila:
spolupracují: