Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rovnice kvazigeostrofické
soustava prognostických rovnic, ve kterých jsou vybrané členy aproximovány geostrofickým přiblížením na základě měřítkové analýzy. Dále jsou použity zjednodušující aproximace hydrostatické rovnováhy a tenké vrstvy. Pro praktickou předpověď počasí se používaly do 60. let 20. století. Filtrují gravitační a zvukové vlny. Prakticky se dají použít pro planetární měřítka až po rozlišení asi 400 km, při kterém jsou již podle Rossbyho poloměru jsou srovnatelné inerční a vztlakové účinky na cirkulaci. Stále se využívají pro teoretické studie a například pro řešení inverzního problému vývoje potenciální vorticity. Viz též číslo Rossbyho, aproximace kvazigeostrofická.
angl: quasi-geostrophic equations slov: kvázigeostrofické rovnice něm: quasi-geostrophische Gleichung f rus: квазигеострофические уравнения  2014
podpořila:
spolupracují: