Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

firn
starý sníh, metamorfovaný táním a opětným mrznutím do zrnité struktury. Viz též čára firnová, ledovec.
Termín je přejat z něm. Firn, které má stejný význam (slovo je odvozeno od přídavného jména firn „loňský“, jež souvisí s fern „vzdálený“).
angl: firn; slov: firn; něm: Firn m, Firnschnee m; fr: névé m; rus: фирн  1993-a2
podpořila:
spolupracují: