Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Lambertův
angl: Lambert law; slov: Lambertov zákon; něm: Lambertsches Gesetz n; rus: закон Ламберта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: