Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákon Lambertův
angl: Lambert law slov: Lambertov zákon něm: Lambertsches Gesetz n rus: закон Ламберта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: