Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vyzařování zemského povrchu
slov: vyžarovanie zemského povrchu něm: Ausstrahlung der Erdoberfläche f rus: излучение земной поверхности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: