Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyzařování zemského povrchu
slov: vyžarovanie zemského povrchu; něm: Ausstrahlung der Erdoberfläche f; rus: излучение земной поверхности  1993-a1
podpořila:
spolupracují: