Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cirkulace zonální
1. souhrn zonálních složek proudění vzduchu v systému všeobecné cirkulaci atmosféry;
2. atmosférická cirkulace s převládající zonální složkou, která v dané oblasti působí významný zonální přenos tepla a vlhkosti. Je určující mj. pro velký oběh vody na Zemi.
Viz též index zonální cirkulace.
angl: zonal circulation; slov: zonálna cirkulácia; něm: zonale Zirkulation f; fr: circulation zonale f; rus: зональная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: