Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cirkulace zonální
1. souhrn složek pohybu vzduchu ve všeobecné cirkulaci atmosféry, které mají rovnoběžkový směr;
2. cirkulace, která v dané oblasti působí synopticky nebo klimaticky významný zonální přenos tepla a vlhkosti. Je určující pro velký oběh vody na Zemi;
3. model všeobecné cirkulace atmosféry s přenosem vzduchu pouze v rovnoběžkovém směru, se stejnou rychlostí ve všech bodech kterékoliv rovnoběžky. Viz též index zonální cirkulace.
angl: zonal circulation slov: zonálna cirkulácia něm: zonale Zirkulation f fr: circulation zonale f rus: зональная циркуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: