Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr deformační
teploměr využívající deformaci čidla při změně teploty. Čidlem bývá buď bimetal v bimetalických teploměrech, nebo Bourdonova trubice. Výchylky volných konců čidel se převádějí na stupnici teploty. Používaly se převážně jako termografy, v aerologii jako teplotní čidla radiosond.
angl: deformation thermometer slov: deformačný teplomer něm: Deformationsthermometer n rus: деформационный термометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: